บจ.เฮเว่นลี่ (ประเทศไทย) จำกัด

Address:
6/84 ซอยลาดพร้าว 25 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บจ.เฮเว่นลี่ (ประเทศไทย) จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558094761.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558094761
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.เฮเว่นลี่ (ประเทศไทย) จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 11/6/2558
Capital / เมืองหลวง 1,000,000
Industry / อุตสาหกรรม นำเข้า เครื่องสำอางค์ และอาหารเสริมจากต่างประเทศ
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
6/84 ซอยลาดพร้าว 25 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10900

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
6/84 ซอยลาดพร้าว 25 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10900

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.เฮเว่นลี่ (ประเทศไทย) จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700