บจ.ซีเดอร์สคลับ จำกัด

Address:
191/26-29 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

บจ.ซีเดอร์สคลับ จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558094850.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558094850
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.ซีเดอร์สคลับ จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 11/6/2558
Capital / เมืองหลวง 5,000,000
Industry / อุตสาหกรรม เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
191/26-29 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10110

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
191/26-29 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10110

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.ซีเดอร์สคลับ จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700