บจ.ซีเดอร์สคลับ จำกัด

Address:
191/26-29 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

บจ.ซีเดอร์สคลับ จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558094850.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558094850
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.ซีเดอร์สคลับ จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 11/6/2558
Capital / เมืองหลวง 5,000,000
Industry / อุตสาหกรรม เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
191/26-29 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10110

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
191/26-29 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10110

If you wish to provide additional information about , please fill in the form below. Please note that the information provided here will be posted publicly on this page. Please do not leave any private information here. If you have privacy or any other concerns about the information on this page, please use this link to the contact form.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700