บจ.จัดการลู่ปั่น จำกัด

Address:
18-19 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บจ.จัดการลู่ปั่น จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558094868.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558094868
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.จัดการลู่ปั่น จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 11/6/2558
Capital / เมืองหลวง 100,000
Industry / อุตสาหกรรม บริหาร จัดการ ปรุบปรุง และพัฒนา ลู่ปั่นจักรยาน
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
18-19 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10900

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
18-19 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10900

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.จัดการลู่ปั่น จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700