บจ.ยูเนี่ยนฟู้ดส์ อินเตอร์เทรด จำกัด

Address:
581 ซอยเทอดไทย 33 แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

บจ.ยูเนี่ยนฟู้ดส์ อินเตอร์เทรด จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558094884.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558094884
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.ยูเนี่ยนฟู้ดส์ อินเตอร์เทรด จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 11/6/2558
Capital / เมืองหลวง 5,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ซื้อมาขายไปนำเข้ามาจำหน่ายและส่งออกไปจำหน่ายซึ่งสินค้าประเภท ผัก ผลไม้ หน่อไม้ เครื่องกระป๋อง
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
581 ซอยเทอดไทย 33 แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10600

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
581 ซอยเทอดไทย 33 แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10600

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.ยูเนี่ยนฟู้ดส์ อินเตอร์เทรด จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700