บจ.เสนากิจณรงค์ จำกัด

Address:
234/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

บจ.เสนากิจณรงค์ จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558095112.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558095112
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.เสนากิจณรงค์ จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 11/6/2558
Capital / เมืองหลวง 5,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า เช่าซื้อ ขายฝาก จำนอง อสังหาริมทรัพย์รวมทั้งการจำนำ จำนอง
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
234/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10400

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
234/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10400

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.เสนากิจณรงค์ จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700