บจ.เฮลท์ อินโนวิชั่น จำกัด

Address:
75 อาคารไว้ท์กรุ๊ปทาวเวอร์ 2 ชั้น 11 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

บจ.เฮลท์ อินโนวิชั่น จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558095198.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558095198
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.เฮลท์ อินโนวิชั่น จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 11/6/2558
Capital / เมืองหลวง 5,000,000
Industry / อุตสาหกรรม เป็นผู้คิดค้น ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและเทคโนโลยี ไบโอเทคโนโลยี
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
75 อาคารไว้ท์กรุ๊ปทาวเวอร์ 2 ชั้น 11 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10110

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
75 อาคารไว้ท์กรุ๊ปทาวเวอร์ 2 ชั้น 11 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10110

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.เฮลท์ อินโนวิชั่น จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700

Trending Searches