บจ.เฮลท์ อินโนวิชั่น จำกัด

Address:
75 อาคารไว้ท์กรุ๊ปทาวเวอร์ 2 ชั้น 11 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

บจ.เฮลท์ อินโนวิชั่น จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558095198.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558095198
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.เฮลท์ อินโนวิชั่น จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 11/6/2558
Capital / เมืองหลวง 5,000,000
Industry / อุตสาหกรรม เป็นผู้คิดค้น ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและเทคโนโลยี ไบโอเทคโนโลยี
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
75 อาคารไว้ท์กรุ๊ปทาวเวอร์ 2 ชั้น 11 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10110

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
75 อาคารไว้ท์กรุ๊ปทาวเวอร์ 2 ชั้น 11 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10110

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.เฮลท์ อินโนวิชั่น จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700