บจ.อารีญา 2015 จำกัด

Address:
146 ซอยวัดมัชฌันติการาม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

บจ.อารีญา 2015 จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558095911.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558095911
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.อารีญา 2015 จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 12/6/2558
Capital / เมืองหลวง 5,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบกิจการให้บริการเช่าที่พักอาศัย
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
146 ซอยวัดมัชฌันติการาม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10800

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
146 ซอยวัดมัชฌันติการาม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10800

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.อารีญา 2015 จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700