บจ.ออชรี จำกัด

Address:
1178/61 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บจ.ออชรี จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558095970.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558095970
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.ออชรี จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 12/6/2558
Capital / เมืองหลวง 4,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบกิจการนำเข้าส่งออก เฟอร์นิเจอร์ ทุกชนิดทุกประเภท
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
1178/61 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10900

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
1178/61 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10900

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.ออชรี จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700