บจ.เดนาลี เพรสทีจ จำกัด

Address:
57 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 15 ห้อง 1511 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

บจ.เดนาลี เพรสทีจ จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558096151.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558096151
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.เดนาลี เพรสทีจ จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 15/6/2558
Capital / เมืองหลวง 100,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบธุรกิจบริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
57 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 15 ห้อง 1511 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10330

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
57 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 15 ห้อง 1511 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10330

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.เดนาลี เพรสทีจ จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700