บจ.เอ็กซพีเรียน (ประเทศไทย) จำกัด

Address:
399 อาคารอินเตอร์เชนจ 21 ชั้น 32 ห้อง 3241-3243 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

บจ.เอ็กซพีเรียน (ประเทศไทย) จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558096186.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558096186
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.เอ็กซพีเรียน (ประเทศไทย) จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 15/6/2558
Capital / เมืองหลวง 10,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ให้คำปรึกษาและแนะนำในการประกอบธุรกิจด้านการตลาด ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตัดสินใจ
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
399 อาคารอินเตอร์เชนจ 21 ชั้น 32 ห้อง 3241-3243 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10110

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
399 อาคารอินเตอร์เชนจ 21 ชั้น 32 ห้อง 3241-3243 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10110

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.เอ็กซพีเรียน (ประเทศไทย) จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700