บจ.เจอาร์เอฟ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

Address:
639/2 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บจ.เจอาร์เอฟ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558096216.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558096216
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.เจอาร์เอฟ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 15/6/2558
Capital / เมืองหลวง 5,000,000
Industry / อุตสาหกรรม การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองเพื่อการพักอาศัย
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
639/2 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10900

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
639/2 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10900

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.เจอาร์เอฟ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700

Trending Searches