บจ.อาร์คมีล (ไทยแลนด์) จำกัด

Address:
19/66 อาคารสุขุมวิท สวีท ชั้นที่ 9 ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

บจ.อาร์คมีล (ไทยแลนด์) จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558096267.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558096267
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.อาร์คมีล (ไทยแลนด์) จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 15/6/2558
Capital / เมืองหลวง 5,000,000
Industry / อุตสาหกรรม จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
19/66 อาคารสุขุมวิท สวีท ชั้นที่ 9 ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10110

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
19/66 อาคารสุขุมวิท สวีท ชั้นที่ 9 ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10110

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.อาร์คมีล (ไทยแลนด์) จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700