บจ.ไบโอ อีควอไลซ์ จำกัด

Address:
2/10 ซอยพระรามเก้า 43 (ถนนเสรี4) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

บจ.ไบโอ อีควอไลซ์ จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558096551.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558096551
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.ไบโอ อีควอไลซ์ จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 15/6/2558
Capital / เมืองหลวง 50,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบกิจการบริการ วิจัย วิเคราะห์ ตรวจสอบ วินิจฉัยทางโลหิตวิทยา เคมีคลีนิค บริการศึกษาวิจัยวิเคราะ
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
2/10 ซอยพระรามเก้า 43 (ถนนเสรี4) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10250

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
2/10 ซอยพระรามเก้า 43 (ถนนเสรี4) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10250

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.ไบโอ อีควอไลซ์ จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700