บจ.มาย เบฟเวอร์เรจ จำกัด

Address:
41/19 หมู่ที่ 5 แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

บจ.มาย เบฟเวอร์เรจ จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558096569.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558096569
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.มาย เบฟเวอร์เรจ จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 15/6/2558
Capital / เมืองหลวง 5,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุภัณฑ์
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
41/19 หมู่ที่ 5 แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10530

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
41/19 หมู่ที่ 5 แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10530

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.มาย เบฟเวอร์เรจ จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700

Trending Searches