บจ.มาย เบฟเวอร์เรจ จำกัด

Address:
41/19 หมู่ที่ 5 แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

บจ.มาย เบฟเวอร์เรจ จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558096569.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558096569
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.มาย เบฟเวอร์เรจ จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 15/6/2558
Capital / เมืองหลวง 5,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุภัณฑ์
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
41/19 หมู่ที่ 5 แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10530

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
41/19 หมู่ที่ 5 แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10530

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.มาย เบฟเวอร์เรจ จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700