บจ.เซเลสต์ ซิสเทมส์ จำกัด

Address:
253 ซอยพหลโยธิน 46 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บจ.เซเลสต์ ซิสเทมส์ จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558096721.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558096721
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.เซเลสต์ ซิสเทมส์ จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 15/6/2558
Capital / เมืองหลวง 5,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ผลิต ซื้อ ขาย ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุทางวิศวกรรม อากาศยานไร้นักบิน ให้คำปรึกษาอบรม
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
253 ซอยพหลโยธิน 46 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10900

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
253 ซอยพหลโยธิน 46 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10900

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.เซเลสต์ ซิสเทมส์ จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700

Trending Searches