บจ.เซเลสต์ ซิสเทมส์ จำกัด

Address:
253 ซอยพหลโยธิน 46 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บจ.เซเลสต์ ซิสเทมส์ จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558096721.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558096721
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.เซเลสต์ ซิสเทมส์ จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 15/6/2558
Capital / เมืองหลวง 5,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ผลิต ซื้อ ขาย ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุทางวิศวกรรม อากาศยานไร้นักบิน ให้คำปรึกษาอบรม
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
253 ซอยพหลโยธิน 46 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10900

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
253 ซอยพหลโยธิน 46 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10900

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.เซเลสต์ ซิสเทมส์ จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700