บจ.มูบาดาลา ปิโตรเลียม คอร์เปอเรต ยูนิต (ประเทศไทย) จำกัด

Address:
1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้นที่ 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บจ.มูบาดาลา ปิโตรเลียม คอร์เปอเรต ยูนิต (ประเทศไทย) จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558097051.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558097051
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.มูบาดาลา ปิโตรเลียม คอร์เปอเรต ยูนิต (ประเทศไทย) จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 16/6/2558
Capital / เมืองหลวง 500
Industry / อุตสาหกรรม ดำเนินกิจการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศเพื่อให้บริการบริหารงานทั่วไป การวางแผนทางธุรกิจแลการประสานงานทางะ
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้นที่ 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10900

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้นที่ 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10900

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.มูบาดาลา ปิโตรเลียม คอร์เปอเรต ยูนิต (ประเทศไทย) จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700