บจ.โมวี่-วัน จำกัด

Address:
29/1 อาคารปิยะเพลส ชั้นที่ 13 ห้องเลขที่ 13B/1 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

บจ.โมวี่-วัน จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558097158.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558097158
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.โมวี่-วัน จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 16/6/2558
Capital / เมืองหลวง 5,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
29/1 อาคารปิยะเพลส ชั้นที่ 13 ห้องเลขที่ 13B/1 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10330

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
29/1 อาคารปิยะเพลส ชั้นที่ 13 ห้องเลขที่ 13B/1 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10330

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.โมวี่-วัน จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700