บจ.สแนป-อิน โซลูชั่น จำกัด

Address:
43/35 ซอยทองหล่อ 2 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บจ.สแนป-อิน โซลูชั่น จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558097344.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558097344
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.สแนป-อิน โซลูชั่น จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 16/6/2558
Capital / เมืองหลวง 100,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบกิจการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
43/35 ซอยทองหล่อ 2 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10900

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
43/35 ซอยทองหล่อ 2 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10900

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.สแนป-อิน โซลูชั่น จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700