บจ.บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี จำกัด

Address:
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

บจ.บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558097441.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558097441
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 16/6/2558
Capital / เมืองหลวง 100,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10400

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

Entities with the same location

Entity Name Office Address
บจ.บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จำกัด 475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400,
บจ.บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์ จำกัด 475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400,
บจ.บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จำกัด 475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 8 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400,

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10400

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700

Trending Searches