บจ.ตังค์ตังค์ ผลไม้ จำกัด

Address:
2/518 ซอยพหลโยธิน 40 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บจ.ตังค์ตังค์ ผลไม้ จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558097492.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558097492
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.ตังค์ตังค์ ผลไม้ จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 16/6/2558
Capital / เมืองหลวง 1,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบกิจการค้า นำเข้าส่งออก ผลไม้
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
2/518 ซอยพหลโยธิน 40 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10900

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
2/518 ซอยพหลโยธิน 40 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10900

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.ตังค์ตังค์ ผลไม้ จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700