บจ.แอ๊บโซลูท ไฮจีนิคส์ จำกัด

Address:
699 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

บจ.แอ๊บโซลูท ไฮจีนิคส์ จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558097573.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558097573
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.แอ๊บโซลูท ไฮจีนิคส์ จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 16/6/2558
Capital / เมืองหลวง 10,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ผลิตจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ซึ่งสินค้าเพื่อสุขภาพ
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
699 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10250

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
699 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10250

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.แอ๊บโซลูท ไฮจีนิคส์ จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700