บจ.บางกอกออร์คิดส์ฟาร์ม จำกัด

Address:
725 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

บจ.บางกอกออร์คิดส์ฟาร์ม จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558098189.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558098189
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.บางกอกออร์คิดส์ฟาร์ม จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 17/6/2558
Capital / เมืองหลวง 5,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบกิจการค้าปลูก เพาะชำกล้าไม้ ขยายพันธ์ไม้ต้น ไม่พุ่ม ไม้ดอก ไม้ประดับและพันธ์ไม้ชนิดต่าง
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
725 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10310

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
725 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10310

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.บางกอกออร์คิดส์ฟาร์ม จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700

Trending Searches