บจ.บางกอกออร์คิดส์ฟาร์ม จำกัด

Address:
725 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

บจ.บางกอกออร์คิดส์ฟาร์ม จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558098189.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558098189
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.บางกอกออร์คิดส์ฟาร์ม จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 17/6/2558
Capital / เมืองหลวง 5,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบกิจการค้าปลูก เพาะชำกล้าไม้ ขยายพันธ์ไม้ต้น ไม่พุ่ม ไม้ดอก ไม้ประดับและพันธ์ไม้ชนิดต่าง
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
725 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10310

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
725 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10310

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.บางกอกออร์คิดส์ฟาร์ม จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700