บจ.บุญถาวร ไลฟ์สไตล์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

Address:
400,400/1-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

บจ.บุญถาวร ไลฟ์สไตล์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558098278.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558098278
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.บุญถาวร ไลฟ์สไตล์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 17/6/2558
Capital / เมืองหลวง 50,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบกิจการค้าเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
400,400/1-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10310

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
400,400/1-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10310

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.บุญถาวร ไลฟ์สไตล์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700