บจ.ที ซี เวลท์ จำกัด

Address:
589/157 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 29 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

บจ.ที ซี เวลท์ จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558098294.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558098294
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.ที ซี เวลท์ จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 17/6/2558
Capital / เมืองหลวง 250,000,000
Industry / อุตสาหกรรม การซื้อ จัดหารับเช่า ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุงใช้และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
589/157 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 29 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10260

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
589/157 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 29 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10260

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.ที ซี เวลท์ จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700