บจ.บีเอนจี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Address:
20 ซอยพัฒนาการ 67 แยก 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

บจ.บีเอนจี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558098448.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558098448
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.บีเอนจี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 17/6/2558
Capital / เมืองหลวง 20,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ซื้อ จัดหา รับเช่า ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
20 ซอยพัฒนาการ 67 แยก 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10250

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
20 ซอยพัฒนาการ 67 แยก 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10250

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.บีเอนจี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700