บจ.เอบีดีเอส เฮ้าส์ จำกัด

Address:
57/12 ซอยทรงสะอาด แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บจ.เอบีดีเอส เฮ้าส์ จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558099061.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558099061
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.เอบีดีเอส เฮ้าส์ จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 18/6/2558
Capital / เมืองหลวง 1,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบกิจการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
57/12 ซอยทรงสะอาด แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10900

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
57/12 ซอยทรงสะอาด แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10900

Improve Information

Please provide details on บจ.เอบีดีเอส เฮ้าส์ จำกัด by submitting the form below, or post on facebook comments.

Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700