บจ.เอบีดีเอส เฮ้าส์ จำกัด

Address:
57/12 ซอยทรงสะอาด แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บจ.เอบีดีเอส เฮ้าส์ จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558099061.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558099061
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.เอบีดีเอส เฮ้าส์ จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 18/6/2558
Capital / เมืองหลวง 1,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบกิจการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
57/12 ซอยทรงสะอาด แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10900

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
57/12 ซอยทรงสะอาด แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10900

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.เอบีดีเอส เฮ้าส์ จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700