บจ.ไชน่า จงหยวน อินเตอร์เนชั่นแนล พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลอปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

Address:
731 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

บจ.ไชน่า จงหยวน อินเตอร์เนชั่นแนล พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลอปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558099282.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558099282
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.ไชน่า จงหยวน อินเตอร์เนชั่นแนล พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลอปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 18/6/2558
Capital / เมืองหลวง 5,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
731 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10400

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
731 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10400

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.ไชน่า จงหยวน อินเตอร์เนชั่นแนล พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลอปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700