บจ.ฟาสท์ เฟรท จำกัด

Address:
1 อาคารทีเอซี ชั้น 4 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

บจ.ฟาสท์ เฟรท จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558099339.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558099339
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.ฟาสท์ เฟรท จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 18/6/2558
Capital / เมืองหลวง 5,000,000
Industry / อุตสาหกรรม นายหน้า ตัวแทน ขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ระหว่างประเทศ
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
1 อาคารทีเอซี ชั้น 4 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10330

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
1 อาคารทีเอซี ชั้น 4 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10330

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.ฟาสท์ เฟรท จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700