บจ.ไทย ซุปเปอร์ ไรส์ จำกัด

Address:
88/8 ถนนอรุณอมรินทร์ตัดใหม่ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

บจ.ไทย ซุปเปอร์ ไรส์ จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558099754.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558099754
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.ไทย ซุปเปอร์ ไรส์ จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 19/6/2558
Capital / เมืองหลวง 5,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบกิจการค้า ซื้อ ขาย จำนอง จำนำ ประมูล ข้าวทุกชนิด
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
88/8 ถนนอรุณอมรินทร์ตัดใหม่ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10600

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
88/8 ถนนอรุณอมรินทร์ตัดใหม่ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10600

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.ไทย ซุปเปอร์ ไรส์ จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700