บจ.เคพีเอ็น เอนเนอยี โฮลดิ้ง จำกัด

Address:
719 อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

บจ.เคพีเอ็น เอนเนอยี โฮลดิ้ง จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558099762.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558099762
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.เคพีเอ็น เอนเนอยี โฮลดิ้ง จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 19/6/2558
Capital / เมืองหลวง 10,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
719 อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10310

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
719 อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10310

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.เคพีเอ็น เอนเนอยี โฮลดิ้ง จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700