บจ.ซีทีซี เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด

Address:
55/14 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บจ.ซีทีซี เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558099789.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558099789
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.ซีทีซี เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 19/6/2558
Capital / เมืองหลวง 1,000,000
Industry / อุตสาหกรรม การจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ เวชสำอาง และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
55/14 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10900

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
55/14 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10900

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.ซีทีซี เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700