บจ.หวงเบาเช เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

Address:
43/32ช5 ซอยอนุมานราชธน แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

บจ.หวงเบาเช เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558100078.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558100078
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.หวงเบาเช เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 19/6/2558
Capital / เมืองหลวง 5,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบกิจการให้บริการ อำนวยความสะดวก และให้คำปรึกษาทางธุรกิจแก่ชาวต่างชาติที่ต้องการทำธุรกิจในประเทศ
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
43/32ช5 ซอยอนุมานราชธน แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10500

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
43/32ช5 ซอยอนุมานราชธน แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10500

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.หวงเบาเช เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700