บจ.บิ๊กวันเทคโนโลยี่ จำกัด

Address:
264/1 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บจ.บิ๊กวันเทคโนโลยี่ จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558100426.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558100426
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.บิ๊กวันเทคโนโลยี่ จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 19/6/2558
Capital / เมืองหลวง 1,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบกิจการจำหน่าย นำเข้า ส่งออก อุปกรณ์ไอที อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
264/1 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10900

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
264/1 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10900

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.บิ๊กวันเทคโนโลยี่ จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700