บจ.อีสเทิร์น เอฟแอนด์บี จำกัด

Address:
234/19-20 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

บจ.อีสเทิร์น เอฟแอนด์บี จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558100531.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558100531
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.อีสเทิร์น เอฟแอนด์บี จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 19/6/2558
Capital / เมืองหลวง 30,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับจักรยาน อะไหล่ และอุปกรณ์ต่างๆ
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
234/19-20 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10220

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
234/19-20 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10220

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.อีสเทิร์น เอฟแอนด์บี จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700

Trending Searches