บจ.อีสเทิร์น เอฟแอนด์บี จำกัด

Address:
234/19-20 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

บจ.อีสเทิร์น เอฟแอนด์บี จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558100531.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558100531
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.อีสเทิร์น เอฟแอนด์บี จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 19/6/2558
Capital / เมืองหลวง 30,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับจักรยาน อะไหล่ และอุปกรณ์ต่างๆ
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
234/19-20 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10220

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
234/19-20 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10220

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.อีสเทิร์น เอฟแอนด์บี จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700