บจ.วราทิตย์ จำกัด

Address:
20 ซอยเจริญพานิช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

บจ.วราทิตย์ จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558101007.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558101007
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.วราทิตย์ จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 22/6/2558
Capital / เมืองหลวง 5,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบกิจการซื้อขายอะไหล่เครื่องจักรและโซ่อุตสาหกรรม
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
20 ซอยเจริญพานิช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10100

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
20 ซอยเจริญพานิช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10100

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.วราทิตย์ จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700