บจ.วราทิตย์ จำกัด

Address:
20 ซอยเจริญพานิช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

บจ.วราทิตย์ จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558101007.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558101007
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.วราทิตย์ จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 22/6/2558
Capital / เมืองหลวง 5,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบกิจการซื้อขายอะไหล่เครื่องจักรและโซ่อุตสาหกรรม
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
20 ซอยเจริญพานิช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10100

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
20 ซอยเจริญพานิช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10100

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.วราทิตย์ จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700

Trending Searches