บจ.แอดวานซ์ ไดอะไลซิส จำกัด

Address:
245 อาคารทองทิพเพลส ซอยลาดพร้าว 26 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บจ.แอดวานซ์ ไดอะไลซิส จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558101058.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558101058
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.แอดวานซ์ ไดอะไลซิส จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 22/6/2558
Capital / เมืองหลวง 2,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบกิจการหน่วยไตเทียม
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
245 อาคารทองทิพเพลส ซอยลาดพร้าว 26 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10900

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
245 อาคารทองทิพเพลส ซอยลาดพร้าว 26 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10900

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.แอดวานซ์ ไดอะไลซิส จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700