บจ.อีซีโม่ จำกัด

Address:
61/30 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

บจ.อีซีโม่ จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558101490.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558101490
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.อีซีโม่ จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 22/6/2558
Capital / เมืองหลวง 5,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบกิจการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่ใช่ธุรกิจขายตรง
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
61/30 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10310

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
61/30 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10310

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.อีซีโม่ จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700