บจ.เอส แอนด์ พี ดีเวลลอปเมนท์ โฮลดิ้ง จำกัด

Address:
2034/100 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้นที่ 23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

บจ.เอส แอนด์ พี ดีเวลลอปเมนท์ โฮลดิ้ง จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558101686.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558101686
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.เอส แอนด์ พี ดีเวลลอปเมนท์ โฮลดิ้ง จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 22/6/2558
Capital / เมืองหลวง 5,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ให้บริการ ด้านเทคนิค ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
2034/100 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้นที่ 23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10310

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
2034/100 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้นที่ 23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10310

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.เอส แอนด์ พี ดีเวลลอปเมนท์ โฮลดิ้ง จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700