บจ.ศานติสมัย จำกัด

Address:
42 ซอยลาดพร้าว 26 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บจ.ศานติสมัย จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558101813.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558101813
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.ศานติสมัย จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 23/6/2558
Capital / เมืองหลวง 2,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบกิจการงานก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
42 ซอยลาดพร้าว 26 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10900

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
42 ซอยลาดพร้าว 26 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10900

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.ศานติสมัย จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700