บจ.กิจการร่วมค้า วิสม่า - ทีพีเอ็น จำกัด

Address:
990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั้นที่ 27 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

บจ.กิจการร่วมค้า วิสม่า - ทีพีเอ็น จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558102046.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558102046
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.กิจการร่วมค้า วิสม่า - ทีพีเอ็น จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 23/6/2558
Capital / เมืองหลวง 5,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบกิจการโรงงานกระดาษ
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั้นที่ 27 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10500

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั้นที่ 27 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10500

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.กิจการร่วมค้า วิสม่า - ทีพีเอ็น จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700