บจ.ตรัย แอสเซท จำกัด

Address:
562/12 ห้องเลขที่ ดี 2 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

บจ.ตรัย แอสเซท จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558102372.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558102372
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.ตรัย แอสเซท จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 23/6/2558
Capital / เมืองหลวง 10,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
562/12 ห้องเลขที่ ดี 2 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10300

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
562/12 ห้องเลขที่ ดี 2 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10300

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.ตรัย แอสเซท จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700

Trending Searches