บจ.ตรัย แอสเซท จำกัด

Address:
562/12 ห้องเลขที่ ดี 2 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

บจ.ตรัย แอสเซท จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558102372.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558102372
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.ตรัย แอสเซท จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 23/6/2558
Capital / เมืองหลวง 10,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
562/12 ห้องเลขที่ ดี 2 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10300

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
562/12 ห้องเลขที่ ดี 2 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10300

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.ตรัย แอสเซท จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700