บจ.แพน - เอเซีย หงส์ต้า จำกัด

Address:
61/278 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

บจ.แพน - เอเซีย หงส์ต้า จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558102640.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558102640
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.แพน - เอเซีย หงส์ต้า จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 24/6/2558
Capital / เมืองหลวง 5,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบกิจการค้าเกี่ยวกับบริการสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
61/278 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10310

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
61/278 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10310

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700