บจ.แกรนด์ ดราก้อน อินเตอร์เนชั่นแนล คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จำกัด

Address:
1 ห้อง 2501 ชั้น 25 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

บจ.แกรนด์ ดราก้อน อินเตอร์เนชั่นแนล คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558102801.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558102801
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.แกรนด์ ดราก้อน อินเตอร์เนชั่นแนล คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 24/6/2558
Capital / เมืองหลวง 10,000,000
Industry / อุตสาหกรรม รับเหมาก่อสร้าง
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
1 ห้อง 2501 ชั้น 25 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10120

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
1 ห้อง 2501 ชั้น 25 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10120

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.แกรนด์ ดราก้อน อินเตอร์เนชั่นแนล คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700