บจ.เอเชี่ยน อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

Address:
16/89 ซอยเคหะคลองเตย 3 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

บจ.เอเชี่ยน อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558103051.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558103051
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.เอเชี่ยน อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 24/6/2558
Capital / เมืองหลวง 5,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบกิจการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตร ได้แก่ เม็ดสาคู แป้งมันสำปะหลัง และถั่วชนิดต่างๆ
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
16/89 ซอยเคหะคลองเตย 3 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10110

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
16/89 ซอยเคหะคลองเตย 3 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10110

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700