บจ.เอเชี่ยน อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

Address:
16/89 ซอยเคหะคลองเตย 3 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

บจ.เอเชี่ยน อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558103051.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558103051
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.เอเชี่ยน อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 24/6/2558
Capital / เมืองหลวง 5,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบกิจการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตร ได้แก่ เม็ดสาคู แป้งมันสำปะหลัง และถั่วชนิดต่างๆ
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
16/89 ซอยเคหะคลองเตย 3 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10110

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
16/89 ซอยเคหะคลองเตย 3 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10110

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.เอเชี่ยน อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700