บจ.ซีวีเค อควา เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

Address:
121/68 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้นที่ 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

บจ.ซีวีเค อควา เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558103255.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558103255
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.ซีวีเค อควา เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 25/6/2558
Capital / เมืองหลวง 100,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ผลิตและการส่งไฟฟ้า
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
121/68 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้นที่ 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10400

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
121/68 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้นที่ 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10400

Provide Additional Information

If you wish to provide additional information about , please fill in the form below. Please note that the information provided here will be posted publicly on this page. Please do not leave any private information here. If you have privacy or any other concerns about the information on this page, please use this link to the contact form.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700