บจ.พีเอชซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Address:
1895/155 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บจ.พีเอชซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558103611.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558103611
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.พีเอชซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 25/6/2558
Capital / เมืองหลวง 1,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องสำอาง
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
1895/155 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10900

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
1895/155 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10900

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.พีเอชซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700