บจ.มาสเตอร์เวลธ์ โฮลดิ้ง จำกัด

Address:
240/40 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

บจ.มาสเตอร์เวลธ์ โฮลดิ้ง จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558103654.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558103654
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.มาสเตอร์เวลธ์ โฮลดิ้ง จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 25/6/2558
Capital / เมืองหลวง 70,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบกิจการลงทุนถือหุ้นในธุรกิจ
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
240/40 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10310

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
240/40 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Entities with the same location

Entity Name Office Address
บจ.เบอคานา จำกัด 240/40 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310,

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10310

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.มาสเตอร์เวลธ์ โฮลดิ้ง จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700