บจ.แทรค 888 จำกัด

Address:
222/54 อาคารชุดบ้านสวนจตุจักร ซอยวิภาวดีรังสิต 17 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บจ.แทรค 888 จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558103921.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558103921
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.แทรค 888 จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 25/6/2558
Capital / เมืองหลวง 1,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบกิจการเป็นตัวแทน เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
222/54 อาคารชุดบ้านสวนจตุจักร ซอยวิภาวดีรังสิต 17 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10900

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
222/54 อาคารชุดบ้านสวนจตุจักร ซอยวิภาวดีรังสิต 17 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10900

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.แทรค 888 จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700