บจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์ จำกัด

Address:
33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

บจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์ จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558104146.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558104146
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 26/6/2558
Capital / เมืองหลวง 500,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบกิจการกำจัดน้ำเสียและบำบัดน้ำเสีย
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10310

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10310

Provide Additional Information

If you wish to provide additional information about , please fill in the form below. Please note that the information provided here will be posted publicly on this page. Please do not leave any private information here. If you have privacy or any other concerns about the information on this page, please use this link to the contact form.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700