บจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์ จำกัด

Address:
33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

บจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์ จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558104146.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558104146
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 26/6/2558
Capital / เมืองหลวง 500,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบกิจการกำจัดน้ำเสียและบำบัดน้ำเสีย
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10310

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10310

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on บจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์ จำกัด.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700