บจ.เอ. เอ็ม. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด

Address:
313 ซอยโสอุดร ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

บจ.เอ. เอ็ม. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558104324.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558104324
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.เอ. เอ็ม. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 26/6/2558
Capital / เมืองหลวง 10,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบกิจการค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง และยานพาหนะ
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
313 ซอยโสอุดร ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10250

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
313 ซอยโสอุดร ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10250

Provide Additional Information

If you wish to provide additional information about , please fill in the form below. Please note that the information provided here will be posted publicly on this page. Please do not leave any private information here. If you have privacy or any other concerns about the information on this page, please use this link to the contact form.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700